Syömishäiriöliitto - SYLI ry.: Tietoa - tukea - toimintaa
LINKIT →   Etusivu - Ajankohtaista - Tilaisuudet - Vertaistukiryhmät - Syömishäiriöt ja hoito - Keskustelu - På svenska

Ajankohtaista

 • Pohjois-Suomen aletoimisto palvelee jälleen maanantaina 5.2.
 • Keräyskampanjamme vertaistukitoiminnan hyväksi päättyi vuoden 2006 lopussa, kiitämme kaikkia lahjoittajia!

   

 • Kiitos myös LC Turku/Violan jäsenille jotka suorittivat lipaskeräystä Turussa 28.12. 2006. 

   

 • Lomalle ensi kesänä heinäkuussa? Katso tarkemmin Potilasryhmälomat
 •     
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on meneillään syömishäiriöhanke vuoden 2007 loppuun. Hankkeen tavoitteena on mm. madaltaa syömishäiriöistä kärsivien nuorten hoitoon hakeutumisen kynnystä, lisätä perusterveydenhuollon toimijoiden tietoa syömishäiriöiden tunnistamiseen ja nuorten hoitoon ohjaamiseen sekä kehittää syömishäiriöiden hoitoketjun toimivuutta. Lisätietoja hankkeesta.
 • Då barnet lider av ätstörning: Ruotsinkielinen syömishäiriöitä käsittelevä opaskirja on tilattavissa.
 • Kun lapsella on syömishäiriö oppaan ovat ruotsiksi kääntäneet Eva Nordström ja Andrea Nordqvist. Kun lapsella on syömishäiriö oppaan ensimmäisen painos julkaistiin suomeksi vuonna 1996. Opas uudistettiin vuonna 2005. Lisätietoja julkaisusta sivun alaosassa sekä På svenska -sivulla.

KERÄYSKAMPANJA

Syömishäiriöt

-mistä on kyse?

Keräysaika on päättynyt.

Tietoa, tukea, toimintaa - entä hoito?

Syömishäiriöliitto - SYLI ry.:n valtakunnallisen rahankeräyksen tuotto käytetään syömishäiriöön sairastuneiden, heidän vanhempiensa ja läheistensä vertaistukiryhmien toiminnan käynnistämiseen ja toiminnan tukemiseen.

Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille ,olette tukeneet vertaistuki toimintaamme.

Toimintaamme voi edelleen tukea lahjoituksin Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n tilille                    Nordea 159030 -158897.

Merkitse viitteeksi maininta: Lahjoitus toiminnan tukemiseksi.


 

 • Onko oikein? Jokaisella nuorella pitäisi olla oikeus rauhassa kasvaa oman näköiseksi ja kokoiseksi.

  MTV 3:n Mallikoulu 2006-ohjelmassa tytöt kisailevat mallisopimuksesta ja sen myötä mahdollisen huippumallin urasta. Monet osallistujat ovat nuoria, alle 18-vuotiaita. Hinta kilpailusta sekä mahdollisesta urasta on kova: On hankittava vartalonmitat, joihin harva normaalipainoinen ja -kokoinen ilman kovaa työtä yltää. Pärjääminen vaatii siten alipainoisuuden tavoittelua ja siinä pysymistä.

  Antaako Mallikoulun tuottaminen ja näyttäminen julkisen hyväksynnän alaikäisten itse aiheutetulle alipainoisuudelle ja laihduttamiselle silloin, kun siihen ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita? Miten oikein moraalisesti on, jos 16-vuotiasta hoikkaa tyttöä kehotetaan laihduttamaan 10 kg pystyäkseen toimimaan mallina? Vaikka se onkin totuus mallimaailmassa, onko oikein tehdä siitä kaiken kansan viihdettä? Osaavatko ohjelmaa katsovat lapset, nuoret, edes aikuiset kyseenalaistaa ko. toimintaa?

  Jokaisella alalla ja jokaisessa työssä on omat kriteerinsä ja vaatimuksensa. Mallin työvälineenä on keho ja vaatimukset kohdistuvat luonnollisesti siihen. Mallikoulu 2006 tuo rehdisti esille sen, että nuoret tytöt maksavat haaveensa mahdollisesta toteutumisesta kehollaan. Jos vaatimukset kohdistuisivat täysikasvuisiin aikuisiin, voisi ymmärtää, että aikuinen päättää itse omasta ruumiistaan. Mutta miten eettistä on edellyttää kehittyviä alaikäisiä täyttämään terveydelle haitallisia kriteerejä?

  Kehittyvän lapsen ja nuoren tulisi laihduttaa ainoastaan lääketieteellisin perustein ja silloinkin aina aikuisten ja mielellään ammattilaisten valvonnassa. Aiheeton laihdutus on suuri häiriötekijä kasvulle ja kehitykselle. Ihannepainotaulukot eivät sovi kasvavalle nuorelle. Ihmiset ovat rakenteeltaan erilaisia. Murrosiässä myös monen ruokahalu kasvaa luonnostaan, koska kasvuun tarvitaan energiaa ja rakennusaineita. Tyttöjen kehon rasvaprosentin kuuluukin nousta 15 prosentista 25 prosenttiin. Jos tätä kehitystä häiritään, on seurauksena häiriöt hormonitoiminnassa mikä puolestaan voi vaikuttaa luuston vaurioitumiseen.

  Kaikki laihuus ja laihdutus ei ole syömishäiriöistä eikä välttämättä johda vakavaan sairastumiseen. Mutta kuitenkin lähes poikkeuksetta syömishäiriön laukaisee laihduttaminen. Nuorten keskuudessa yleisimmät syömishäiriöt ovat anoreksia ja bulimia, mutta näiden erilaisia sekamuotoja esiintyy myös paljon. Lisäksi esiintyy ortoreksiaa, jossa liioitellun terveellisestä ja kapea-alaisesta ruokavaliosta tulee pakkomielle sekä ahmintaa ilman oksentelua, jota kutsutaan BED:ksi (=binge eating disorder). Sairastuminen on aina monen eri osatekijän summa, mutta ilman laukaisevaa tekijää sairastuminen saatettaisiin kokonaan välttää.

  Syömishäiriöt ovat vakavia sairauksia. Kyse ei ole itse valitusta käyttäytymismallista tai laihuudesta sinänsä. Ulkoinen olemus ei ole sairauden tai sen vakavuuden mittari. Se, miten negatiivinen ja itseä tuhoava ajatusmaailma on sekä miten elämää rajoittavasti toiminta kiteytyy ruuan ja painon yms. asioiden ympärille, määrittää sairauden. Syömishäiriötä voisi kuvailla sielun syöväksi, joka tuhoaa kantajansa persoonallisuutta aiheuttamalla merkittävää henkistä tuskaa, ahdistusta ja masennusta. Kun syömishäiriöinen ajattelu hallitsee ihmistä, on kyse sairaudesta. Se tuottaa myös valtavaa syyllisyyttä, häpeää ja huonommuudentunnetta sairastuneelle. Pitkälle edenneessä syömishäiriössä ihminen on yhtä kykeneväinen vaikuttamaan sairauteensa kuin henkilö, jolla syöpä on levinnyt kaikkialle.

  Toipumisen tie syömishäiriöstä voi olla pitkä ja raskas - jopa liian pitkä. Syömishäiriöiden suuri kuolleisuusprosentti verrattuna muihin sairauksiin ei ensisijaisesti liitykään fyysisten elintoimintojen pettämiseen vaan henkiseen umpikujaan: Itsemurhariski pitkälle jatkuneessa sairaudessa on suuri.

  Koska kyse on vakavasta asiasta, pitäisi sitä kaikin tavoin sekä yksilö- että yhteisötasolla pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tässä kohden ei voida sanoa Mallikoulun tekevän kovin hyvää jälkeä.

  Aikuisten olisikin hyvä miettiä, millaisia signaaleja arkielämän keskellä lapsille ja nuorille annetaan. Nuorelle haitallisinta ei ehkä olekaan mainosten tarjoamat vääristyneet kauneusihanteet vaan läheisten aikuisten jatkuva päivittely pyöristyneistä muodoista tai syödyistä kaloreista ja pisteistä. Voikin kysyä, millä oikeudella terveillä ihmisillä on tapana kommentoida toisten painoja ja syötyjä ruokia? Jokaisella nuorella pitäisi olla oikeus rauhassa kasvaa oman näköiseksi ja kokoiseksi.

   Anne Kerko, puheenjohtaja, Syömishäiriöliitto-SYLI ry

  Takaisin sivun alkuun

   

 • Kun lapsella on syömishäiriö - Opas syömishäiriöisten lasten vanhemmille

 • Då barnet lider av ätstörning -  En svenskspråkig guidebok

Syömishäiriöliitto- SYLI ry:n julkaisema opaskirja suomeksi ja ruotsiksi on tarkoitettu syömishäiriöisten lasten vanhemmille sekä kaikille, jotka kohtaavat syömishäiriöisiä nuoria työssään. Opas soveltuu erinomaisesti terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, liikuntasektorilla ja opetusalalla työskenteleville henkilöille. Opaskirja tarjoaa selkeää tietoa anoreksiasta ja bulimiasta mm. vanhempien, lastenlääkärin, kouluterveydenhoitajan ja nuorisopsykiatrin näkökulmasta. Se antaa käytännönläheisiä neuvoja syömishäiriöiden tunnistamiseen, sairastuneen hoitoonohjaukseen sekä tukee erityisesti perheen jaksamista syömishäiriönuoren rinnalla.

Opas on Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima: "Opaskirja on selkeä kokonaisuus syömishäiriöistä ja tarpeellinen jokaiselle lasten ja nuorten kanssa työtä tekevälle ja syömishäiriöitä kohtaavalle."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppaan hinta on 5 € / kpl. Hintaan lisätään toimituskulut.

Ammattilaiset - oppaita kannattaa tilata isompi määrä kerralla eteenpäin jaettavaksi!

Tilaa sähköpostilla info(at)syomishairioistentuki.fi tai tulosta tilauslomake Word dokumenttina.

Opaskirja maksetaan lähetyksen mukana olevalla laskulla (ei laskutuslisää). Kiitos tilauksesta!

Takaisin sivun alkuun


Syömishäiriöliitto - SYLI ry

Tietoa, tukea, toimintaa

Syömishäiriöliitto - SYLI ry perustettiin keväällä 2004 jatkamaan Suomen syömishäiriöperheiden tuki ry:n kymmenvuotista työtä syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseksi ja syömishäiriöiden hoidon kehittämiseksi.

Valtakunnallisen liiton tarkoituksena on tukea jäsenyhdistysten toimintaa, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Liiton jäsenyhdistykset eri puolilla Suomea vastaavat paikallisesta toiminnasta, mm. vertaistuesta.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku.

Liiton puheenjohtajana toimii 1.4. 2006 alkaen toimitusjohtaja Anne Kerko. Toiminnanjohtajana toimii sosionomi, PD Marja-Leena Laiho-Lehto.  ALUESYLI-projektin työntekijänä Oulun aluetoimistossa toimii sosionomi (AMK) Eija Viirret.

Liiton  aluetoimisto sijaitsee Oulussa os. Isokatu 47, 90100 OULU. Aluesihteerin tavoitat matkapuhelimella 040-7529 526 arkisin klo 9-15 tai sähköpostitse eija.viirret(at)syomishairioistentuki.fi.  Kolmivuotinen projekti keskittyy Pohjois-Suomeen ja sen tärkein kohderyhmä ovat syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä.

Liiton kotisivut ovat osoitteessa  www.syomishairioistentuki.fi, neuvontapuhelin 02 - 2519 207 päivystää arkisin klo 9 - 15 välillä, vuoden vaihteessa päivystys katso sivun yläosa.


Takaisin sivun alkuun