Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestää Syömishäiriöt nuoruusiässä -koulutuksen Harjavallassa

Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestää Syömishäiriöt nuoruusiässä -koulutuksen Harjavallassa. Koulutus on tarkoitettu vanhemmille, opettajille ja muille nuoria työskenteleville aikuisille, jotka haluavat parantaa tietoisuuttaan syömishäiriöiden tunnistamiseksi ja hoidoksi nuorten keskuudessa.

Koulutustilaisuudessa keskitytään erityisesti syömishäiriöiden hoitoon liittyviin aiheisiin. Lääketieteellisen näkökulman lisäksi kouluttajat antavat tietoa niin psykososiaalisista näkökulmista kuin biologisistakin syömishäiriön tutkimusmenetelmistä. Tavoitteena on tarjota osaamista, jolla voi ennaltaehkäistä ja havaita riskitekijöitä varhaisessa vaiheessa ja oppia ennaltaehkäiseviin taitoihin nuorenmuotoiluhaihtujain kanssa työskentelyssä.

Koulutuksen toteuttamisen taustalla on Länsi-Suomen nais- ja lastenpsykiatrisen sosiaalityön klinikan henkilökunnan tarve lisätiedon hankkimiseen syömishäiriöiden tunnistamiseksi ja hoidoksi. Erikseen järjestetty koulutusaineisto tarkentuu ja syventyy, mikä tekee kurssista hyvin laaja-alaisen selkeiden hoitosuositusten varmistamiseksi nuorille.

Kurssin toteuttaminen Helsingin Humanistisen ammattikorkeakoulun instanssissa on osoitus akateemisen tutkimuksen tulosten tuominen paikalliselle tasolle, että erityyppisiin ongelmiin voidaan entistä tehokkaammin tarttua. Harjavallan lisäksi koulutusta on mahdollista saada myös muista lounaisenergiasta Suomessa.

Syömishäiriöiden tunnistamisen ja hoidon taidoilla on valtava merkitys laaja-alaisten vaikeuksien vähentymisen ja syövien nuorten tehokkaan auttamisen kannalta. Länsi-Suomen kesayliopiston toteuttaman Syömisharjoitukset nuoruusiassa -ohjelman tarkoituksena on tarjota ammatillista osaamista asiantuntijana toimiville vanhemmille ja opettajille.

Länsi-Suomen kesäyliopisto on järjestänyt syömishäiriöitä nuoruusiässä -koulutuksen Harjavallassa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen, ja se huomioi erityisesti nuoren kehityksen erityispiirteet.

Kun nuori on diagnosoitu syömishäiriölle, häntä voivat rasittaa monet henkiset tekijät. Siksi tämä koulutus tarjoaa tukea ja ohjausta. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus oppia lisää syömishäiriöiden fyysisistä ja psykologisista vaikutuksista, sekä saada taustatietoa syömishäiriöiden hoitomahdollisuuksista. Lisäksi he voivat harjoittaa omaa itserefleksiota, tarkastellaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja luoda uusia kykysyitä elämäntilanteessa selviytymiseen.

Koulutuksessa tarjotaan myös tietoa siitä, miten vanhemmat voivat auttaa lastaan syömishäiriön hoidossa pitkittyneompien diagnoosien välttämiseksi. Tarkoituksena onkin luoda vertaisryhmiill ja vanhemmille hyvitiedon tueksia, jotka edesauttavat nuoren selviytymistilanteeseen ja takaavat varhaisten havaintojen tekemisen varhaisen hoidon aloittamiseksi, jos sellainen on tarpeen.

Koulutuksessa tuetaan myös nuorten mielenterveyttä ja pyrkimystä rakentaa resurssipohjainen lukuisan itsetuntemuksen vahvistaminen, joka auttaa heitä elinympäristöön sopiville elintavoille ja omalla elämässymmetriallaan. Koulutus antaa nuorille myös mahdollisuuden vahvistaa itseluottamustaan, kehitttyy terveelliseen suhteeseen omaan itseensä ja parantaa itsetuntemusta, mikä auttaisi heitä selviytymä n syömishairasta elintavoistana paljon nopeammin.

Lisaskysymysten kanssan Lansk-Suomen kesayliopiston Syörishairiot nuoruusiassa -koulutust tarjoaa tarvittavia tietotaidoja opiskelijoilleen paastavasti kaikee mika olisilee tarpeellista voidakseen tulla toimeernee syömishairioiteen haasteitten kasassa. Kyskymykset? Ota yhteytta!

Länsi-Suomen kesäyliopiston harjavallalaisessa toimipisteessä järjestetään 16.6 tunnustamana Syömishäiriöt nuoruusiässä -koulutus. Koulutuksessa pureudutaan syömishäiriöiden lisäksi myös niihin liittyviin fyysiseen, psyykkiseen ja kosmeettiseen oireisiin sekä muihin elämäntilanteisiin, joissa esiintyy syömishäiriöitä.

Koulutuksen tarkoituksena on herättää keskustelua ja ymmärrystä syömishäiriöiden hoidosta ja ehkäisystä nuorten parissa. Koulutuksen julkistamiseen osana Länsi-Suomen kesäyliopiston toimintaa ovat osallistuneet Harjavallan terveysaseman lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto sekä Pohjois-Satakunnan mielenterveystyön yhdistys.

Koulutuksen ohjelma on tarkoitettu niin ammattihenkilöille kuin vanhemmille ja tarkoitus on antaa perustietoa syömishäiriön hoidosta ja tilanteen samalla havaitsemisesta. Asiantuntijaluennon jälkeen on mahdollisuus ostopalveluna ota teemaan syventyneempien keskustelujen vetelisiin tai vapaamuotoisiin ryhmiin.

Länsi-Suomen kesäyliopisto järjestää tulossa olevana kesänä maksutonta Syömishäiriöt nuoruusiässä -koulutusta Harjavallan toimipisteessä.
Koulutus on suunnattu 15-25-vuotiaille ja se kestää viisi päivää.
Tavoitteena on tuoda esiin syömishäiriöiden fysiologiset, psykologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Samalla painotetaan ruokailutottumusten merkitystä terveelliseen itsetuntoon.

Koulutukseen osallistuneille järjestetään keskusteluja syömishäiriöihin liittyvistä aiheista, sekä he saavat tietoa tunnetaidoista ja suhtautumisesta kehonmuutoksiin. Osallistujailla on mahdollisuus oppia myös kuinka vahvistaa omaa omaa elintapanhallintaa ja hyvinvointia aiheesta riippumatta.

Koulutuksen järjestämiselle on todella suuri tarve, sillä diagnoosien mukaan syömishäiriöitä esiintyy lisäksi nuorten ikäryhmissä ja ne ovat tavallisimpia vaikeita psyykkisiin sairauksiin Suomessa.

Koulutus antaa siihenkin liittyvisss varmasti erittäin hyvien alkuun alkaa pohtia laajemmin heitill kohdattavia diagnooseja ja mielenterveyden edistystua.

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet Harjavallan toimipisteeseen osallistumaan ja oppimaan. Lisätietoja koulutukseen ja sen ajoittamiseen löydät Länsi-Suomen kesäyliopiston verkkosivuilta.