Syömishäiriöliitto - SYLI ry.: Tietoa - tukea - toimintaa
LINKIT →   Etusivu - Ajankohtaista - Tilaisuudet - Vertaistukiryhmät - Syömishäiriöt ja hoito - Keskustelu - På svenska

Information och rådgivning på svenska

(bild: Gumman inbillar sig att vara fet)

En svenskspråkig guidebok Då barnet lider av ätstörning har utkommit. Information till alla som har att göra med barn med anorexi och bulimi!

barnet lider av ätstörning guideboken riktar sig till föräldrar till barn som insjuknat i ätstörning samt till alla som i sitt yrke möter unga med ätstörning. Guiden lämpar sig utmärkt för dem som arbetar inom sjukvården, socialsektorn, idrotten och skolsektorn. Den erbjuder klarläggande information om anorexi och bulimi ur bl.a. föräldrarnas, barnläkarens, skolhälsovårdarens och ungdomspsykiaterns synvinkel. Man får också vardagsnära praktiska råd för hur man kan känna igen ätstörningar, hur man hänvisar den insjuknade till vård och det ges stöd speciellt för familjen att orka vid sidan av den unga insjuknade.

Guiden har översatts av Eva Nordström och Andrea Nordqvist.

Centret för hälsofrämjande rf konstaterar i sin utvärdering: Guideboken ger en klarläggande helhetsbild av begreppet ätstörningar och är nödvändig för alla som arbetar med barn och unga och alla andra som som konfronteras med ätstörningar.

Guideboken kan beställas från förbundets byrå per telefon 02 – 2519 207 eller via e-post info(at)syomishairioistentuki.fi. Guidens försäljningspris är 5,00 euro plus expeditionsavgift.

______________________________________________________________________________ 

Vår organisation fungerar tyvärr enbart på finska. Verksamhetsledare Marja-Leena Laiho-Lehto snackar nog gärna med dig även om din finska skulle vara lite klumpig. Om du vill ha rådgivning på svenska, var god och kontakta Folkhälsan.

Folkhälsan har specialiserade tonårspolikliniker i Helsingfors, Åbo, Vasa och Jakobstad. De ger rådgivning även per telefon.

Kolla även dessa länkar:

Medivia
De riksvenska organisationernas sidor, som berör ätstörningar. (All info är producerad av dessa organisationer. Därför tar vi inget ansvar för sidornas innehåll.)

Bul-An r.f.
Föreningen för bekämpande av anorexi och bulimi i Österbotten

I samarbete med Snabblån jämföring.